X
تبلیغات
زولا
بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی، اقتصادی اداره جهادکشاورزی بر روند مهاجرت روستائیان - پروژه ها و تحقیقات دانشجویی
فروشگاه دانلود پروژه ها ،مقاله و تحقیقات دانشجویی - project , computer , book , pdf , word, پروژه , تحقیق , مقاله , کارآموزی , پایان نامه , عمران , کامپیوتر , ساختمان , الکترونیک
بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی، اقتصادی اداره جهادکشاورزی بر روند مهاجرت روستائیان
دوشنبه 11 بهمن 1395 ساعت 09:40 | نوشته ‌شده به دست سامان
بررسی-تأثیر-فعالیت-های-عمرانی-اقتصادی-ادارة-جهادکشاورزی-بر-روند-مهاجرت-روستائیان
بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی، اقتصادی ادارة جهادکشاورزی بر روند مهاجرت روستائیان
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 184
حجم فایل: 757
قیمت: : 8000 تومان

بخشی از متن:

بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی ادارة جهاد کشاورزی شهرستان کرج بر روند مهاجرت روستائیان بخش اشتهارد

چکیده:
پس از انقلاب اقدامات زیادی در خصوص بهبود شرایط زندگی روستائیان و جلوگیری از مهاجرت آنها به عمل آمده است در این راستا فعالتیهای انجام شده توسط ادارة جهاد کشاورزی شهرستان کرج در بخش اشتهارد مد نظر قرار گرفت در این تحقیق از روش تمام شماری استفاده گردید و پس از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ها و تدوین آنها به این نتیجه رسیدیم که فعالیتهای متنوع اثرات یکسانی بر روند مهاجرت ندارند مثلاً شهرک صنعتی کوثر به مهاجرت پذیری برخی روستاهای اشتهارد کمک کرده است اقدامات هیأت هفت نفره مانع مهاجرت روستائیانی شده است که زمین دریافت کرده اند و اشتغال زائی خوبی برای افراد بی کار ایجاد کرده است. دامدارانی که مجوز بهسازی دریافت کرده بودند نیز اشتغال زائی خانوادگی خوبی را ایجاد کرده اند در ضمن با مقایسة روند مهاجرت در سالهای اخیر و طرح های اجرا شده در سه روستای این بخش این نتیجه حاصل شد که روستائی که طرح های زیادی در آن اجرا شده بود مهاجر پذیر تر بود و روستایی که طرح های کمتری در آن اجرا شده بود مهاجر فرست بود.
با محاسبة خالص مهاجرت روستاهای بخش اشتهارد با فرمول ریاضی به این نتیجه رسیدیم که در مجموع روستاهای این بخش دارای خالص مهاجرت منفی بوده ومهاجر فرست می باشند یعنی با وجود اشتغال‌زایی فعالیت های جهاد مهاجرت از روستاها ادامه یافته‌است و این فعالیت ها نتوانسته تمام روستائیان را منتفع گرداند.

فهرست مطالب:
چکیده                                                
فصل اول
1-1 مقدمه                                            
1-2 مهاجرت کمک به جریان توسعه یا سدی در مقابل آن                    
1-3 بیان مسأله                                        
1-4مروری بر تأثیرات برنامه های عمرانی (1356-1327) در روند مهارجت روستائیان به شهرها                                        
1-4-1 برنامه اول عمران (1345-1327)                                
1-4-2 برنامة دوم عمرانی (1344-1331)                                
1-4-3 برنامة سوم عمرانی (1346-1342)                            
1-4-4 برنامه چهارم عمرانی (1351 – 1347 )                            
1-4-5 برنامه پنجم عمرانی (1356-1352)                            
1-5 اهمیت موضوع                                        
1-6 دلایل انتخاب موضوع                                    
1-7 تعاریف عملیاتی                                        
1-7-1 روستا                                            
1-7-2 مهاجرت                                        
1-7-3 فعالیت های عمرانی                                    
1-7-4 فعالیت های اقتصادی                                    
1-7-5 واگذاری زمین در روستا                                
1-8 محدودة تحقیق                                        
1-8-1 معرفی اجمال شهرستان کرج                                
1-8-2 موفقیت شهرستان کرج                                    
1-8-3 توسعه و رونق اقتصادی شهرستان کرج                            
1-8-4 جمعیت شهرستان کرج                                    
1-8-5 وضعیت آب و هوای شهرستان کرج                            
1-8-6 موقعیت، حدود و جغرافیایی بخش اشتهارد                        
1-8-7 منابع آب بخش اشتهارد                                    
1-8-8 وضعیت آب و هوا                                    
1-8-9 اسامی روستاها بخش اشتهارد                                
1-8-10 فعالیت اقتصادی روستائیان بخش اشتهارد                        
1-9 محدودیت های تحقیق                                    
فصل دوم
2-1 مقدمه                                            
2-2 االگوی مهاجرت روستایی در ایران                            
3-2-1 مهاجرت دائمی                                        
3-2-2 مهاجرت فصلی                                    
2-3 مهاجرت از بعد مرزهای سیاسی داخلی و خارجی                        
2-4 انگیزه مهاجرت داخلی                                    
2-5 برخی از علل مهاجرت روستا به شهر                           
2-5-1 عوامل اقتصادی                                    
2-5-2 علل اجتماعی                                        
2-5-3 علل طبیعی                                        
2-5-4 خدمات عمرانی و زیر ساخت ها                            
2-6 برخی دلایل استقرار بخشی روستائیان                            
2-6-1 اقتصادی                                        
2-6-2 اجتماعی و روانی                                    
2-7 انواع مهاجرت از بعد مکانی                                
2-7-1 مهاجرت از روستا به شهر                                
2-7-2 مهاجرت از روستا به روستا                                
2-7-3 مهاجرت از شهر به روستا                                
2-8 جایگاه امور زیربنایی در توسعه روستایی                            
2-9 تشکیل جهاد سازندگی و توجه به امور ها پس از انقلاب               
2-9-1 وظایف و عملکرد جهاد در خصوص راه روستایی                  
2-9-2 عملکرد جهاد سازندگی در خصوص آبرسانی                        
2-9-3 عملکرد جهاد در خصوص برق رسانی روستاها                        
2-10 رویکرد های اساسی وزارت جهاد سازندگی                        
2-10-1 توجه به اقشار فقیر روستایی                                 
2-10-2 توجه به زیرساخت های روستایی                            
2-10-3 توجه به توسعه روستایی                                
2-11 تاریخچه و روند مهاجرت روستائیان شهرها در ایران                    
2-12 ابعاد مهاجرت روستائیان به شهرها                            
2-12-1 بعد اول                                        
2-12-2 بعد دوم                                        
2-13 سؤالات تحقیق                                       
2-14 مبانی نظری تحقیق                                    
2-14-1 نظریه تفاوت ها یا نظریة جذب و دفع                            
2-14-2 نظریه دگرگونی و توسعه                                
2-14-3 نظریه فایده هزینه                                    
2-14-4 نظریة درآمد انتظاری                                    
2-15 مطالعات پیشین                                        
2-15-1 سابقة تحقیق در خصوص مشاغل غیر کشاورزی، (صنایع روستایی و مهاجرت)       
2-15-2 سابقة تحقیق در خصوص فعالیت های عمرانی و مهاجرت 
2-15-3 زمین و مهاجرت
فصل سوم
3-1 مقدمه                                            
3-2 روش تحقیق و ابزار جمع آوری اطلاعات                            
3-3 ابزار جمع آوری اطلاعات                                    
3-4 اعتبار و روایی اندازه گیری                                
3-5 روش های جمع آوری اطلاعات                                
3-5-1 روش پیمایشی                                        
3-5-2 سند پژوهی                                       
3-6 جامعة آماری و جمعیت نمونه                                
3-7 تحلیل داده ها                                        
3-7-1 جدول                                            
3-7-2 نمودار                                            
3-7-2-1 نمودار برداری
فصل چهارم
4-1 مقدمه                                            
4-2 توصیف و تحلیل داده ها                                    
4-2-1 شهرک صنعتی و اشتغال و مهاجرت                            
4-2-2 هیأت 7 نفره اشتغال و مهاجرت                                
4-2-3 دامداران اشتغال و مهاجرت                                
4-2-4 تسهیلات و امکانات روستایی و مهاجرت                        
فصل پنجم
5-1 نتیجه گیری                                        
5-1-1 شهرک صنعتی، اشتعال و مهاجرت                            
5-1-2 هیأت 7 نفره اشتغال و مهاجرت                            
5-1-3 دامداران اشتغال و مهاجرت                                
5-1-4 فعالیت های عمرانی و تسهیلات روستایی و مهاجرت
5-2 پیشنهادات                                        
5-2-1 پیشنهادات در خصوص شهرک صنعتی و مهاجرت                    
5-2-2 پیشنهادات در خصوص هیأت 7 نفره ومهاجرت                        
5-2-3 یشنهادات در خصوص دامداران و مهاجرت                        
5-2-4 پیشنهادات در خصوص عمران و تسهیلات روستایی و مهاجرت 
پیوستها                                             
پرسشنامه مخصوص مسئولان شرکت ها
پرسشنامه کارگران ساکن در بخش اشتهارد
جداول مربوطه
فهرست منابع و ماخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی
چکیده انگلیسی

دانلود فایل

چاپ این مطلب: کلیک کنید

فروش اینترنتی فایل
(0 لایک)
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد
 
دسته‌ها
ابر برجسب
پاورپوینت ، تحقیق ، گزارش کارآموزی ، طرح توجیهی ، نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) ، سرمایه گذاری ثابت طرح ، مدیریت ، هزینه های جاری طرح ، برنامه ، مبانی نظری ، جدول هزینه های ثابت ، واقع در استان فارس ، سرمایه در گردش ، لیست شرکتهای پخش مواد غذایی ، پروژه کارآفرینی ، واقع در استان اصفهان ، کامپیوتر و IT ، جدول هزینه های جاری طرح ، پروژه آمار ، نقشه اتوکد ، حسابداری ، خلاصه طرح ، دانلود تحقیق ، کسب و کار خانگی ، معماری ، پروپوزال ، DEM ، نقشه مدل رقومی ارتفاعی ، نتیجه گیری ، c++ ، مکانیک ، جدول سرمایه گذاری ، بحث و نتیجه گیری ، نرم افزار ، سورس برنامه ، طرح کارآفرینی ، محاسبات ابری ، روانشناسی و علوم تربیتی ، رایگان ، جدول هزینه های ثابت و متغیر طرح ، نتایج حاصله از اجرای طرح ، دلایل انتخاب طرح ، دانلود پروژه ، دانلود مقاله ، محاسبات اقتصادی طرح ، توجیه اقتصادی طرح ، کارآفرینی ، آموزش ، بررسی رابطه بین ، بروشور ، کتاب طراحی سیستم های صنعتی ، حل مسائل ، جامعه آماری ، پاور پوینت ، پرسشنامه ، بررسی ، پروژه ، پایان نامه ، مقاله ، دانلود ،
آمار
بازدیدکنندگان : 148217 فروش اینترنتی فایل filesell
پروژه های دیگر